Chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2025

7/29/2022 2:02:18 PM

Thực hiện kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 24/4/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, kế hoạch số 02-KH/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức; được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy nhà trường, chiều ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại Phòng 404 Nhà điều hành, chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính long trọng tổ chức đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

            Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Văn Dũng - UV Ban thường vụ đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đậu Bá Thìn - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, đồng chí Nguyễn Văn Đông - Đảng ủy viên, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, đồng chí Lê Hồng Sinh – Đại diện Văn phòng Đảng uỷ, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, đồng chí Lê Hoằng Bá Huyền – Đại diện Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ - Phó Hiệu Trưởng. Tham dự đại hội có 11/11 đảng viên của chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính được triệu tập.

Đại hội đã nghe đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo quan trọng như: "Báo cáo chính trị của Chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022 tại đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2025"; "Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022"; "Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025"...

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/anh-chi-bo-3-20220729020008-e.jpg

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sôi nổi, thiết thực cho các báo cáo nêu trên. Các ý kiến phát biểu tập trung khẳng định trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính đã thực hiện tốt chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể khoa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ, có chất lượng các đợt học tập nghị quyết của Đảng.  Đại hội đã ghi nhận nhiều tham luận có chất lượng như tham luận về công tác thu học phí của đồng chí Nguyễn Thị Linh – Kế toán thu học phí, tham luận về công tác thanh quyết toán của đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền – Kế toán Thanh toán giai đoạn 2020-2022, tham luận về công tác phát triển công đoàn bộ phận của Đồng chí Lê Văn Đại – Phó Chủ tịch công đoàn Phòng, tham luận về công tác kế hoạch của đồng chí Trịnh Quốc Khánh – Chuyên viên Kế hoạch.

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Văn Dũng - UV Ban thường vụ đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính cần lưu ý thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng sao cho chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất cao; tăng cường công tác lấy ý kiến của đảng viên và quần chúng trong chi bộ và phòng để có biện pháp kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Phòng nên đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác tăng nguồn thu cho nhà trường; chú ý công tác phát triển Đảng cho các quần chúng ưu tú trong chi bộ; nghiên cứu, xem xét điều chỉnh định mức kinh phí phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học... Đồng chí mong muốn chi ủy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/anh-chi-bo-5-20220729020056-e.jpg

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; Đồng chí Lê Thị Minh Huệ được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Thị Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư chi bộ.

 

 

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/anh-chi-bo-9-20220729020118-e.jpg

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Ngọc Sê – Đảng viên- Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính thay mặt chi bộ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức và nhận nhiệm vụ cùng cấp ủy mới khẩn trương tiếp thu, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của đại hội chi bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch của Chi bộ bám sát với các chương trình kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức để lãnh đạo chỉ đạo chi bộ Kế hoạch - Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/anh-chi-bo-8-20220729020153-e.jpg

 

Tin liên quan