HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ BIỂU MẪU NĂM HỌC 2013-2014

9/20/2021 3:33:54 PM

Phòng Kế hoạch tài chính ban hành biểu mẫu xây dựng kế hoạch đến các đơn vị trong trường (chi tiết các đơn vị down trực tiếp tại file đính kèm) hoặc lấy trực tiếp qua đồng chí khánh phòng 505 nhà điều hành cơ sở chính. điện thoại: 0914.460.486 - 0918.982.699

Tập tin đính kèm

Tin liên quan