Công văn số 5283/BTC-QLCS ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

7/28/2020 12:52:33 PM
Công văn số 5283/BTC-QLCS ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Cập nhật lúc: 09:09 SA ngày 12/05/2016

 Phòng Kế hoạch Tài chính gửi đến các đơn vị Công văn số 5283/BTC-QLCS ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung tại đây

Tin liên quan