HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THANH TOÁN KINH PHÍ THỪA GIỜ NĂM HỌC 2021-2022

8/23/2022 8:58:14 AM

Thực hiện theo Kết luận của hội nghị giao ban công tác tháng 8, ngày 12 tháng 08 năm 2022 phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác thanh toán kinh phí thừa giờ năm học 2021-2022 tại hội trường 302 nhà Điều hành với sự tham gia của Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thanh toán phòng KHTC, lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của  các phòng ban chức năng và lãnh đạo, trưởng phó bộ môn các khoa đào tạo.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/14d3686c300bf555ac1a-20220823083015-e.jpg

Tại Hội nghị Đồng chí Lê Thị Thắng - Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng đã đánh giá lại công tác thanh toán kinh phí thừa giờ năm học 2020-2021 và phổ biến nội dung của buổi  làm việc.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/c6419992d1f514ab4de4-20220823084054-e.jpg

Cũng tại hội nghị, Đồng chí  Trịnh Thị Thu Huyền - Cán bộ làm công tác thanh toán thừa giờ nhiều năm liền đã phổ biến cho các đại biểu tham dự về quy trình, hồ sơ thủ tục thanh toán thừa giờ theo quy định và khuyến khích các đại biểu tham dự hội nghị tham gia đưa ra các câu hỏi liên quan đến các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/e0bcb20bea6c2f32767d-20220823084518-e.jpg

Sau bài phát biểu về quy trình, hồ sơ thanh toán kinh phí thừa giờ. Đồng chí Lê Thị Minh Huệ - Trưởng Phòng chủ trì, điều phối công tác tiếp thu và trả lời các câu hỏi của các đại biểu tham dự hội nghị. Theo đó các vướng mắc của đại biểu tham dự hội nghị đểu xoay quanh việc nhập dữ liệu và hồ sơ minh chứng lên phần mềm quản lý mới của nhà trường; việc kê khai xây dựng hồ sơ thanh toán còn nhiều bất cập chưa thống nhất về mẫu biểu và một số thắc mắc liên quan đến giảng dạy các lớp đặc thù...

Media/2021_khtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/c24a34c358a49dfac4b5-20220823085513-e.jpg

Các câu hỏi tại hội nghị đều được đại diện các phòng, ban, trung tâm liên quan trả lời một cách xác đáng. hội nghị kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

 

Tin liên quan