Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022

6/24/2022 4:19:58 PM
Thực hiện kế hoạch của Công đoàn trường, ngày 21 tháng 6 năm 2022 công đoàn Phòng Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021 – 2022, Ban Chấp hành Công đoàn Phòng KH – TC đã tích cực phát động và hưởng ứng các hoạt động thi đua, các cuộc vận động lớn do Công đoàn trường phát động. Công đoàn viên trong đơn vị luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ; tổ chức tọa đàm chào mừng các ngày 20/11, 8/3, 20/10; …

Trong thời gian tới công đoàn Phòng KH - TC sẽ tiếp tục cố gắng phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm học 2022 - 2023.

Trong buổi tổng kết, Công đoàn Phòng KH - TC cũng đã tiến hành bầu chọn các danh hiệu thi đua. Kết quả công đoàn khoa được bình chọn là Tập thể Công đoàn vững mạnh xuất sắc,đề nghị Nhà trường tặng giấy khen; 100%  Công đoàn viên xếp loại xuất sắc; 100% nữ công nhân viên chức đạt danh hiệu: Giỏi việc trường đảm việc nhà.

 

Tin liên quan